آموزش سند خوانی املاک
25%
تخفیف

آموزش سند خوانی املاک

بدون امتیاز 0 رای
200,000 تومان 150,000 تومان

در این دوره قصد آموزش تنظیم مبایعه‌نامه املاک راداریم همواره مهارت و فن مبایعه‌نامه نویسی برای هر مشاور املاک و از آن مهم‌تر مدیران قرارداد دفاتر املاک موردنیاز است، با ما همراه باشید

200,000 تومان 150,000 تومان

آموزش تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

بدون امتیاز 0 رای
119,000 تومان

در این دوره قصد آموزش تنظیم مبایعه‌نامه املاک راداریم همواره مهارت و فن مبایعه‌نامه نویسی برای هر مشاور املاک و از آن مهم‌تر مدیران قرارداد دفاتر املاک موردنیاز است، با ما همراه باشید

119,000 تومان

آموزش تنظیم اجاره‌نامه املاک

بدون امتیاز 0 رای
119,000 تومان

در این دوره قصد آموزش تنظیم مبایعه‌نامه املاک راداریم همواره مهارت و فن مبایعه‌نامه نویسی برای هر مشاور املاک و از آن مهم‌تر مدیران قرارداد دفاتر املاک موردنیاز است، با ما همراه باشید

119,000 تومان

آموزش تنظیم مبایعه‌نامه املاک

بدون امتیاز 0 رای
119,000 تومان

در این دوره قصد آموزش تنظیم مبایعه‌نامه املاک راداریم همواره مهارت و فن مبایعه‌نامه نویسی برای هر مشاور املاک و از آن مهم‌تر مدیران قرارداد دفاتر املاک موردنیاز است، با ما همراه باشید

119,000 تومان